Algemene Voorwaarden

[vc_row fullwidth=”true” fullwidth_content=”false” css=”.vc_custom_1524123277299{background-color: #ffffff !important;}” id=”yogahilversum”][vc_column][vc_column_text]Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yoga Hilversum optreedt al opdrachtnemer en geldig vanaf 15 december 2018 . Afwijkingen van – en aanvullingen op de tot stand gekomen overeenkomst dan wel op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze door Yoga Hilversum schriftelijk zijn bevestigd. Alle rechten en voorwaarden uit deze voorwaarden gelden ook voor de door Yoga Hilversum ingeschakelde tussenpersonen.

Begripsomschrijving:
Yoga Hilversum is handelsnaam van Be Happy & Healthy, Barbara Schriek met e-mail adres: info@yoga-hilversum.nl. Ingeschreven bij de KVK nr: 32146764  Gevestigd: van blarcumlaan 22, 1244 NZ Ankeveen. Studenten van Yoga Hilversum zijn zij die deelnemen aan de door Yoga Hilversum verzorgde lessen of workshops.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen studenten en Yoga Hilversum betreft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Yoga Hilversum heeft het recht studenten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een les of workshop verhinderen of verstoren, uit te sluiten van verdere deelname.

Prijzen:
De prijzen zijn in euro’s inclusief BTW.  Yoga Hilversum is gerechtigd om een prijsstijging en/of wijzigingen door te voeren. Betalingen kunnen gedaan worden middels IDEAL of bij uitzondering pinnen in de studio. Doorlopende maandabonnementen worden door middel van automatische incasso geïncasseerd.

Rittenkaarten, abonnementen, losse lessen:
Een abonnement is geldig voor 6 maanden, persoonsgebonden en doorlopend tot wederopzegging. Een rittenkaart of abonnement is niet overdraagbaar aan derden. Aan het einde van de periode waarvoor de rittenkaart geldt, komen de overgebleven lessen te vervallen. Rittenkaarten kunnen niet worden verlengd of stopgezet worden en er kan geen restitutie verleend worden. Op feestdagen is Yoga Hilversum gesloten, tenzij anders vermeld. Gedurende de zomer- en kerstvakantie  is er een aangepast rooster.

Lesrooster:
Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Yoga Hilversum worden gewijzigd. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van al betaalde rittenkaarten of verlenging hiervan.

Annulering door student en door Yoga Hilversum:
Lessen kunnen tot 3 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Hierna wordt de les in rekening gebracht. Yoga Hilversum behoudt zich het recht voor om te lessen te annuleren als er te weinig aanmeldingen zijn. Bij 3 aanmeldingen gaat de les door. De les wordt uiterlijk 3 uur van te voren geannuleerd.

Overmacht:
Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Yoga Hilversum liggende omstandigheden die nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen. Dit zijn onder andere: beperkende overheidsmaatregelen, oorlog, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen of vertraging openbaar vervoer.

Aansprakelijkheid:
Yoga Hilversum is alleen aansprakelijk als schade die door de student wordt geleden het gevolg is van rechtstreeks en grove nalatigheid van Yoga Hilversum. Yoga Hilversum aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van de student. Yoga Hilversum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel of blessures en is niet aansprakelijk voor het ontstaan van fysieke, emotionele en/of mentale blessures tijdens de yogalessen.
Student dient de door Yoga Hilversum verstrekte veiligheidsinstructies in acht te nemen.

Opzegging:
De opzegtermijn is 1 kalendermaand. Opzeggen kan per e-mail: info@yoga-hilversum.nl. De opzegging is definitief zodra je van Yoga Hilversum een e-mail ontvangt die aangeeft dat de opzegging ontvangen is.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]